thuê xe du lịch 7 chỗ

090.64.74.034 (MR Khang)
090.14.61.198 (MR Luân)

Bảng Giá thuê xe 7 chỗ

Cho thuê xe 7 chỗ chuyên nghiệp, chuẩn nhất. Báo giá gấp : 0906.474.034 .

Bảng Giá thuê xe 7 chỗ đi Vũng Tàu
  Thời Gian phục vụ 7 chỗ 4 chỗ
Sân Bay - Vũng Tàu (1 chiều)   1.162.000 1.050.000
Sân Bay - Vũng Tàu (2 chiểu về liền)   1.319.000 1.200.000
Sân Bay - Vũng Tàu (1 ngày) 8h-20h 1.763.000 1.600.000
Sân Bay - Vũng Tàu (2 ngày) 8h-20h 2.563.000 2.400.000
Sân Bay - Vũng Tàu (3 ngày) 8h-20h 3.363.000 3.200.000
Bảng Giá thuê xe 7 chỗ đi Đà Lạt
  Thời Gian phục vụ Km  7 chỗ 4 chỗ
Sân Bay - Đà Lạt (1 chiều)     3.120.000 3.000.000
Sân Bay - Đà Lạt (2 ngày) 8h-20h 703 4.199.000 4.000.000
Sân Bay - Đà Lạt (3 ngày) 8h-20h 800 5.000.000 4.800.000
Bảng Giá Thuê Xe 7 Chỗ Sài Gòn Nha Trang
Sài Gòn - Nha Trang (1 chiều) 4.270.000
Sài Gòn - Nha Trang (về trong ngày) 4.961.000
Sài Gòn - Nha Trang (2 ngày 2 chiều) 5.361.000
Sài Gòn - Nha Trang (3 ngày 2 chiều) 6.161.000
Sài Gòn - Nha Trang (4 ngày 2 chiều) 6.961.000
Bảng Giá Thuê Xe 7 Chỗ Sài Gòn Mũi Né
Sài Gòn - Mũi Né (1 chiều) 2.216.000
Sài Gòn - Mũi né (2 chiều về liền) 2.384.000
Sài Gòn - Mũi Né (1 ngày 2 chiều)  2.635.000
Sài Gòn - Mũi Né (2 ngày 2 chiều) 3.435.000
Sài Gòn - Mũi Né (3 ngày 2 chiều) 4.235.000
Bảng Giá Thuê Xe 7 Chỗ Sài Gòn Châu Đốc
Sài Gòn - Châu Đốc (1 chiều) 2.652.000
Sài Gòn - Châu Đốc (1 ngày 2 chiều)  3.000.000
Sài Gòn - Châu Đốc (2 ngày 2 chiều) 3.800.000
Sài Gòn - Châu Đốc (3 ngày 2 chiều) 4.600.000
Bảng Giá thuê xe 7 chỗ đi Cần Thơ
  Thời Gian phục vụ Km  7 chỗ 4 chỗ
Sân Bay - Cần Thơ (1 chiều)     1.932.000 1.800.000
Sân Bay - Cần Thơ (2 chiều về liền)     2.200.000 2.050.000
Sân Bay - Cần Thơ (1 ngày) 8h-20h 363 2.500.000 2.350.000
Sân Bay - Cần Thơ (2 ngày) 8h-20h 459 3.300.000 3.150.000
Bảng Giá thuê xe 7 chỗ đi Tây Ninh
  Thời Gian phục vụ Km  7 chỗ 4 chỗ
Sân Bay - Tây Ninh (1 chiều)     1.146.000 1.000.000
Sân Bay - Tây Ninh (2 chiều về liền)     1.300.000 1.200.000
Sân Bay - Tây Ninh (1 ngày) 8h-20h 220 1.686.000 1.500.000
Sân Bay - Tây Ninh (2 ngày) 8h-20h 315 2.486.000 2.300.000
Bảng Giá Thuê Xe 7 Chỗ Sài Gòn Cà Mau
Sài Gòn - Cà Mau (1 chiều) 3.050.000
Sài Gòn - Cà Mau (1 ngày) 3.436.000
Sài Gòn - Cà Mau (2 ngày) 4.236.000
Sài Gòn - Cà Mau (3 ngày) 5.036.000
Bảng Giá Thuê Xe 7 Chỗ Sài Gòn Đồng Tháp
Sài Gòn - Đồng Tháp (1 chiều) 1.634.000
Sài Gòn - Đồng Tháp (2 chiều) (đi về liền) 1.813.000
Sài Gòn - Đồng Tháp (1 ngày) 2.173.000
Sài Gòn - Đồng Tháp (2 ngày) 2.973.000
Sài Gòn - Đồng Tháp (3 ngày) 3.773.000
Bảng Giá Thuê Xe 7 Chỗ Sài Gòn Vĩnh Long
Sài Gòn - Vĩnh Long (1 chiều) 1.392.000
Sài Gòn - Vĩnh Long (2 chiều) (đi về liền) 1.558.000
Sài Gòn - Vĩnh Long (1 ngày) 1.966.000
Sài Gòn - Vĩnh Long (2 ngày) 2.766.000
Sài Gòn - Vĩnh Long (3 ngày) 3.566.000
Bảng Giá Thuê Xe 7 Chỗ Sài Gòn Bac Liệu
  Thời gian   
Sài Gòn - Bạc Liêu (1 chiều)   2.964.000
Sài Gòn - Bạc Liêu (1 ngày) 8h - 20h 3.738.000
Sài Gòn - Bạc Liêu (2 ngày) 8h - 20h 4.538.000
Sài Gòn - Bạc Liêu (3 ngày) 8h - 20h 5.338.000
Bảng Giá Thuê Xe 7 Chỗ Sài Gòn Hồ Cốc
Sài Gòn - Hồ Cốc (1 chiều) 1.198.000
Sài Gòn - Hồ Cốc (2 chiều) (đi về liền) 1.333.000
Sài Gòn - Hồ Cốc (1 ngày) 1.783.000
Sài Gòn - Hồ Cốc (2 ngày) 2.583.000
Bảng Giá Thuê Xe 7 Chỗ Sài Gòn Bình Châu
Sài Gòn - Bình Châu (1 chiều) 1.311.000
Sài Gòn - Bình Châu (2 chiều) (đi về liền) 1.465.000
Sài Gòn - Bình Châu (1 ngày) 1.888.000
Sài Gòn - Bình Châu (2 ngày) 2.688.000
Bảng Giá Thuê Xe 7 Chỗ Sài Gòn Trà Vinh
Sài Gòn - Trà Vinh (1 chiều) 1.363.000
Sài Gòn - Trà Vinh (2 chiều) (đi về liền) 1.528.000
Sài Gòn - Trà Vinh (1 ngày) 1.935.000
Sài Gòn - Trà Vinh (2 ngày) 2.735.000
Bảng Giá Thuê Xe 7 Chỗ Sài Gòn Bến Tre
Sài Gòn - Bến Tre (1 chiều) 1.363.000
Sài Gòn - Bến Tre (2 chiều) (đi về liền) 1.528.000
Sài Gòn - Bến Tre (1 ngày) 1.935.000
Sài Gòn - Bến Tre (2 ngày) 2.735.000
Bảng Giá Thuê Xe 7 Chỗ Sài Gòn Sóc Trăng
Sài Gòn - Sóc Trăng (1 chiều) 2.310.000
Sài Gòn - Sóc Trăng (2 chiều) (đi về liền) 2.480.000
Sài Gòn - Sóc Trăng (1 ngày) 2.725.000
Sài Gòn - Sóc Trăng (2 ngày) 3.525.000
Bảng Giá Thuê Xe 7 Chỗ Tiền Giang
Sài Gòn - Cái lậy Tiền Giang (1 chiều)   1.000.000
Sài Gòn - Cái lậy Tiền Giang (1 ngày) 8h-20h 1.630.000
Sài Gòn - Cái Bè Tiền Giang (1 chiều)   1.115.000
Sài Gòn - Cái Bè Tiền Giang (1 ngày) 8h-20h 1.700.000
Sài Gòn - Châu Thành Tiền Giang (1 chiều)   766.000
Sài Gòn - Châu Thành Tiền Giang (1 ngày) 8h-20h 1.400.000
Sài Gòn - Chợ Gạo Tiền Giang (1 chiều)   947.000
Sài Gòn - Chợ Gạo Tiền Giang (1 ngày) 8h-20h 1.570.000
Sài Gòn - Gò Công Tiền Giang (1 chiều)   651.000
Sài Gòn - Gò Công Tiền Giang (1 ngày) 8h-20h 1.280.000
Sài Gòn - Gò Công Đông Tiền Giang (1 chiều)   728.000
Sài Gòn - Gò Công Đông Tiền Giang (1 ngày) 8h-20h 1.350.000
Sài Gòn - Gò Công Tây Tiền Giang (1 chiều)   778.000
Sài Gòn - Gò Công Tây Tiền Giang (1 ngày) 8h-20h 1.400.000
Sài Gòn - Mỹ Tho Tiền Giang (1 chiều)   830.000
Sài Gòn - Mỹ Tho Tiền Giang (1 ngày) 8h-20h 1.460.000
Sài Gòn - Tân Phước Tiền Giang (1 chiều)   823.000
Sài Gòn - Tân Phước Tiền Giang (1 ngày) 8h-20h 1.450.000
Bảng Giá Thuê Xe 7 Chỗ Đi Hồng Ngự
Sài Gòn - Hồng Ngự (1 chiều)   2.015.000
Sài Gòn - Hồng Ngự (2 chiểu về liền)   2.209.000
Sài Gòn - Hồng Ngự (1 ngày) 8h-20h 2.405.000
Sài Gòn - Hồng Ngự (2 ngày) 8h-20h 3.238.000
Sài Gòn - Hồng Ngự (3 ngày) 8h-20h 4.038.000
Bảng Giá Thuê Xe 7 Chỗ Đi Bảo Lộc
Sài Gòn - Bảo Lộc (1 chiều)   2.048.000
Sài Gòn - Bảo Lộc (2 chiểu về liền)   2.241.000
Sài Gòn - Bảo Lộc (1 ngày) 8h-20h 2.443.000
Sài Gòn - Bảo Lộc (2 ngày) 8h-20h 3.243.000
Sài Gòn - Bảo Lộc (3 ngày) 8h-20h 4.043.000
Bảng Giá Thuê Xe 7 Chỗ Đi Lagi
Sài Gòn - Lagi (1 chiều)   1.631.000
Sài Gòn - Lagi (2 chiểu về liền)   1.803.000
Sài Gòn - Lagi (1 ngày) 8h-20h 2.073.000
Sài Gòn - Lagi (2 ngày) 8h-20h 2.873.000
Sài Gòn - Lagi (3 ngày) 8h-20h 3.673.000

Phía trên là bảng giá chưa bao gồm phí cầu đường

Nếu quý khách có nhu cầu khác địa điểm hoặc thời gian phía trên xin vui lòng truy cập vào trang chủ https://giathuexe3mien.com/ để xem giá trực tiếp hoặc liên hệ qua số điện thoại 0906.474.034

Rất vui được phục vụ quý khách.....

CÙNG BẠN TRÊN MỌI HÀNH TRÌNH